Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.  Dit reglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school.  Daarnaast omschrijft het ook van je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Klik HIER om het volledige schoolreglement te raadplegen.


Contact informatie