Oudercomité

Oudercomité

Oudervereniging en oudercomité

Elke ouder van wie het kind is ingeschreven in de school maakt deel uit van de oudervereniging. Een kern van ouders vormen de stuurgroep van de oudervereniging, het zgn. oudercomité.

Het oudercomité komt op geregelde tijdstippen samen.

De leden van het oudercomité zijn ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking en die de samenwerking tussen ouders en school trachten verder uit te bouwen ten voordele van alle kinderen.

De school speelt een grote rol in het leven van onze kinderen en een actieve samenwerking tussen school en ouders kan hen enkel ten goede komen.

Wij trachten de contacten tussen school en ouders te vergemakkelijken.

Het oudercomité organiseert vele activiteiten ten voordele van de kinderen van de school. De eventuele opbrengsten worden gebruikt voor het sponsoren van interessante en leuke activiteiten.

Elke ouder die een leerling heeft schoollopen in de basisschool ‘De Linde’ kan zich bij het oudercomité aansluiten. Heb je interesse om lid te worden, neem dan gerust contact op met één van deze onderstaande personen:

 

Bezoek ook zeker onze Facebook – pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten !!!


Contact informatie