Ons DNA

De Linde laat je groeien!

Waarom bestaat onze school?

Onze kerntaak als school kunnen we onderverdelen in 4 kernopdrachten:

  1. We voeden de kinderen op tot evenwichtige volwassenen en laten hen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verwerven zodat ze voorbereid zijn op toekomstige studies en het verdere leven.
  2. We halen de talenten uit elk kind en helpen deze verder te ontwikkelen, elk volgens hun mogelijkheden.
  3. We zoeken naar remmende factoren in de ontwikkeling en beïnvloeden deze positief om het leren te stimuleren.
  4. We streven naar een school waar iedereen tevreden is en zich thuis voelt.

Waarvoor staat onze school?

Respect
Deze belangrijke waarde krijgt bij ons op school extra aandacht:

  • respect voor elkaar: we aanvaarden elkaar zoals we zijn, met onze gaven en fouten.  We werken opbouwend om     elkaar zo verder te helpen.
  • respect voor materiaal: we dragen zorg voor ons materiaal en dat van een ander.
  • respect voor de mening van iedereen: we luisteren naar elkaar en aanvaarden elkaars mening.

Kortom, we handelen zoals we zelf willen worden behandeld.


Welbevinden
Bij ons op school dragen we ‘welbevinden’ hoog in het vaandel.  We streven ernaar dat iedereen: zowel leerlingen, ouders als alle teamleden, zich goed voelen en ervaren dat ze worden gewaardeerd op onze school.
We creëren een omgeving waar elk van ons kan zijn wie hij is en zich zo optimaal kan ontwikkelen.


Groei
We geven iedereen voldoende tijd en bieden alle kansen om zich op hun eigen tempo en volgens hun eigen kunnen verder te ontwikkelen.  We hanteren het principe van “Jij kan het NOG niet” in plaats van “Jij kan het NIET”.


Totale ontwikkeling
We zetten in op de gehele ontwikkeling van elk kind en zoeken hier naar een evenwicht tussen het kennen (hoofd), kunnen (handen) en het sociaal emotionele (hart).

 

Wat willen we bereiken in de toekomst?

Onze zoektocht leidt ons tot volgende belangrijke doelen: 

  1. We streven ernaar om de sociale vaardigheden van de leerlingen te verbeteren en vast te zetten.
  2. We willen onze leerlingen zelfstandig maken zodat ze kunnen instaan voor hun eigen leren (leren leren).
  3. We zetten het STEM-onderwijs in de kijker zodat ze met meer voeling voor techniek, wetenschappen en  probleemoplossend denken onze school verlaten.

 

 


Contact informatie