Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.

Praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard kunnen bij ons aangekaart worden. Indien nodig wordt een oplossing gezocht.

De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen : vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

VoorzitterHannelore De Mey
OudersSofie Forrrez
Heidi Sanders
Stijn Delbeke
Kelly Aerts
Lokale gemeenschapBart Paret
Hilde Vandevoorde
Sarah Depoorter
Hannelore Demey
PersoneelMartijn Piepers
Nathalie Despeghel
Sandy Maeseele
Trui Leveugle
Inrichtende machtKarolien Damman
Stefaan Vercooren

Contact informatie