3 februari 2016

Oudercomité

Oudervereniging en oudercomité

Elke ouder van wie het kind is ingeschreven in de school maakt deel uit van de oudervereniging. Een kern van ouders vormen de stuurgroep van de oudervereniging, het zgn. oudercomité.
Het oudercomité komt op geregelde tijdstippen samen.

De leden van het oudercomité zijn ouders die nauwer betrokken willen zijn bij de schoolwerking en die de samenwerking tussen ouders en school trachten verder uit te bouwen ten voordele van alle kinderen.

De school speelt een grote rol in het leven van onze kinderen en een actieve samenwerking tussen school en ouders kan hen enkel ten goede komen.

Wij trachten de contacten tussen school en ouders te vergemakkelijken.

Het oudercomité organiseert vele activiteiten ten voordele van de kinderen van de school. De eventuele opbrengsten worden gebruikt voor het sponsoren van interessante en leuke activiteiten.

Elke ouder die een leerling heeft schoollopen in de basisschool ‘De Linde’ kan zich bij het oudercomité aansluiten.

Heb je interesse om lid te worden, neem dan gerust contact op met één van deze onderstaande personen:
Vermoortele Peter (VestigingsPlaats 1)  (fam.vermoortele@telenet.be)
Cornette Geert (VestigingsPlaats 2)  (geert.cornette@telenet.be )

Bezoek ook zeker onze Facebook – pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten !!!

Leden

Voorzitter Peter Vermoortele, papa van Owen (4de lj) en Nim (1de lj)
Ondervoorzitter Geert Cornette, papa van Eva, Jacob en Arthur (5de lj)
Secretaris Annelies Verstichel, mama van Owen (4de lj) en Nim Vermoortele (1de lj)
Penningmeester Anja Deruyter, mama van Seppe (4e lj) en Tiebe Vanraes (1de lj)

Lid
Sarah Depoorter, mama van Robbe Vandamme (5de lj)
Lid Sofie Dewilde, mama van Shary, Joren, Jasper (5de lj) & Imke Decoster (3de lj)

Lid
Valerie D’Haeyere, mama van Norah Desimpel (4de lj)

Lid
Mariska Dhoore, mama van Nicolas (4de lj) & Thomas Van Isacker (2ste lj)

Lid
Heidi Sanders, mama van Amelie (1ste lj) en Lieze Casier (2ste kl)

Lid
Nathalie Vandaele, mama van Noor Deveeuw (3de lj)

Lid
Valerie Vandaele, mama van Roel (4de lj) & Janne Voet (3de kl)
Lid Gerdi Haest, papa van Loïc Haest ( peuter)
Lid Wendy Wulfaert, mama van Florent ( 1e kleuter)
Lid Glenda Vandenbulcke, mama van Maïro ( 2e kleuter )
Lid Jorijn Vandenweghe, mama van Lizzy Dewulf (2e kleuter)
Lid Damien Czeterbok, papa van Jowita ( 2e kleuter)
Lid Bieke Maes, mama van Fay ( 3e kleuter B)