3 februari 2016

Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.

Praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard kunnen bij ons aangekaart worden. Indien nodig wordt een oplossing gezocht.

De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen : vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

VoorzitterHannelore De Mey
OudersLiesje Berteloot
Heidi Sanders
Mieke Samyn
Jolien Nouwynck
Lokale gemeenschapLuc Claeys
Bart Paret
Mariska Dhoore
PersoneelHerlinde Staelens
Karen Tolpe
Frederik Ballière
Martijn Piepers
Inrichtende machtKarolien Damman
Stefaan Vercooren