3 februari 2016

Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.

Praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard kunnen bij ons aangekaart worden. Indien nodig wordt een oplossing gezocht.

De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen : vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Voorzitter

Secretaris

Ouders

 

Hannelore De Mey

Jolien Nouwynck

Liesje Berteloot
Heidi Sanders
Mieke Samyn

Lokale gemeenschap Luc Claeys
Carine Volckaert
Bart Paret
Mariska Dhoore
Personeel Herlinde Staelens
Karen Tolpe
Frederik Ballière
Martijn Piepers
Inrichtende macht Karolien Damman
Stefaan Vercooren