3 februari 2016

Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt.

Praktische problemen en bekommernissen van allerlei aard kunnen bij ons aangekaart worden. Indien nodig wordt een oplossing gezocht.

De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen : vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Voorzitter

 

Ouders

Hannelore De Mey

Sarah Demeyere
Sarah Depoorter
Brecht Denys

Lokale gemeenschap Luc Claeys
Jan Vandenbussche
Bart Paret
Carine Volckaert
Personeel Herlinde Staelens
Griet Callebert
Frederik Ballière
Karen Tolpe
Inrichtende macht Toon Vancoillie
Stefaan Vercooren