3 februari 2016

CLB – centrum voor leerlingenbegeleiding

Er is een goede samenwerking tussen onze school en het VCLB Houtland. Voor bepaalde vragen of problemen is de school de aangewezen gesprekspartner. U kunt op de eerste plaats bij de leerkracht, de zorgcoördinator of de directie terecht.

Soms zal U of de school het nodig vinden een probleem diepgaander aan te pakken. Hiervoor kunt U een beroep doen op het CLB.

Opdracht CLB

Het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling(e) zich goed te laten voelen zodat de kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen worden ontwikkeld.

Daarom heeft het CLB zowel psychologen, maatschappelijke assistenten, schoolartsen en sociaal verpleegkundigen in dienst om in samenwerking met school, ouders en leerling(e) tot een oplossing te komen.

Begeleiding

De begeleiding situeert zich op vier domeinen:

  • Leren en studeren : o.a. panikeren bij toetsen, moeilijke concentratie, …
  • Psychisch en sociaal functioneren : o.a. gaat met tegenzin naar school, wordt soms gepest,…
  • Preventieve gezondheidszorg : o.a. overgewicht, bedwatert nog,…
  • Schoolloopbaan : is overzitten te overwegen, mogelijkheden voor mijn kind in het secundair onderwijs,…

Medisch onderzoek :

  • in het CLB : Eerste leerjaar, vierde leerjaar & zesde leerjaar
  • op school : Eerste kleuter & vijfde leerjaar ( enkel vaccinatie)
  • na afspraak kan een bijkomend onderzoek worden aangevraagd (vb. gehoortest, kleuren zien, …)

Besluit: Zo zoekt de school in samenwerking met de ouders en het CLB naar een optimale, persoonlijke en sociale ontplooiing van uw kind.

De contactpersoon voor onze school is mevr. Veerle Delameilleure.

Adresgegevens

VCLB Houtland
Papebrugstraat 8
8820 Torhout
tel. 050/23.15.17
fax 050/23.15.27