Identiteit

Het hebben van een identiteit, een naam is een universeel kinderrecht, we leren dat dit recht onontbeerlijk is door te oefenen met onze eigen identiteit. De laagste klassen 1 en 2 maakten een zelfportret en lieten ons ook weten hoe ze “van binnen” er uit zien. Klas 3 weet dat ze eigenlijk sterren zijn elk Lees meer overIdentiteit[…]