Themaloze week

Een weekje rust in onze kleuterklas, niets moet en veel mag. De kleuters kiezen zelf wat ze willen doen: spelen in de poppenhoek met de juf, puzzelen, vrij schilderen met waterverf, vrij knutselen met lijm en schaar en kleefband en kleuren en…., spelletje spelen met juf, ….  

Thema: sport.

Rollebolle, wat zijn we blij om jouw te leren kennen. Wij beleefden veel sportplezier !!!!! Ook in de klas werden via ballen rekenspelletjes gedaan, begrippen ‘evenveel’, ‘de meeste’ , ‘de minste’ werden hierop ingeoefend. Ook 5 sporters op een rij, lopen in de klas met hun bal. Op het einde van hun trainingtoertje staan ze[…]