Spelen in onze kleuterklas !

Onze eerste week in onze kleuterklas zit er al op.  We mochten veel spelen in de vele hoekjes, daar werden

de hoekafspraken onder de loep genomen.

We mochten ook al een beetje schilderen en ja ja dat deden we graag !