GBS De Linde in ‘De Krekelaar’

GBS De Linde staat vermeld in het infoblad ‘De Krekelaar’ , alsook op de website van onze gemeente. Go go go GBS De Linde.